Неговиот парк

Замокот Рош Гојон

Тоа е, исто така, речиси 100 хектари паркови , шуми и сиви .
+ 5 км од GR 34
+ од 8000 дрвја засадени од тимот на замокот.
Разумна култура , со земјоделци од селото Плевенон .
Области
резервирани за дивиот свет .
Заштита на
нашите крајбрежни области .
Борбата против инвазивните видови , како и превенцијата со нашите посетители .
Многу парцели на
пасишта за нашите овци, козите на фармата за кози Кап .
Многу земјоделски полиња за кравите на соседните фармери .
Приватни
простори управувани и
отворени за јавноста .

Тоа е исто така, замокот Рош Гојон, Заштитата на природата за нашите деца .


Нашата цел е да комбинираме зачувување и подобрување .